Looking for a program to promote? Found a product but not sure if it is any good? Discuss anything on programs and affiliate networks here.

Soạn sử 10 bài 11 Tây Âu thời kì trung đại

backlink.mko
Posts: 19
Joined: 16 Sep 21
Trust:

Soạn sử 10 bài 11 Tây Âu thời kì trung đại

[url]Soạn sử 10[/url] bài 11 Tây Âu thời kì trung đại
Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Lịch sử 10
Đề bài: Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí?
Lời giải chi tiết
Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí:
- Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng.
- Từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người A-Rập độc chiếm, cần phải tìm đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.
- Khoa học - kĩ thuật có những bước tiến quan trọng như: kĩ thuật đóng tàu, la bàn, hải đồ,...
Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Lịch sử 10
Đề bài: Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến lớn về địa lí?
Lời giải chi tiết
- Năm 1487, B. Đi-a-xơ đã dẫn đoàn thám hiểm đi vòng cực nam của châu Phi. Điểm đó được ông đặt tên là mũi Bão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.
- Tháng 8-1492, C. Cô-lôm-bô dẫn đoàn thủy thủ Tây Ban Nha đi về hướng Tây. Ông đã đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê ngày nay, nhưng ông tưởng là miền “Đông Ấn Độ”. Ông là người đầu tiên phát hiện ta châu Mĩ.
- Tháng 7-1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha hướng về phương Đông. Tháng 5-1498, ông đến được Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.
- Từ năm 1519 đến năm 1522, Ma-gien-lan đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển.
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/soan-su-10
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
https://en.gravatar.com/soanbaitaponline
Brand
https://vinschool.edu.vn/?s=soanbaitap
See more
  • 0