Looking for a program to promote? Found a product but not sure if it is any good? Discuss anything on programs and affiliate networks here.

Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị

backlink.mko
Posts: 18
Joined: 16 Sep 21
Trust:

Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị

Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận lớp 7 kiến thức cơ bản

1. Đề bài văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đòi hỏi người viết bày tỏ ý kiến của mình đối với vấn đề đó. Tính chất của đề như ngợi ca, phân tích, khuyên nhủ, phản bác,… đòi hỏi bài làm phải vận dụng các phương pháp phù hợp.
2. Yêu cầu của việc tìm hiểu đề là xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài khỏi sai lệch.
3. Lập ý cho bài nghị luận là xác lập luận điểm, cụ thể hóa luận điểm chính thành các luận điểm phụ, tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn.
a. Tìm hiểu đề
- Vấn đề nghị luận: Ý nghĩa vai trò của sách đối với con người
- Đối tượng và phạm vi nghị luận: Phân tích, chứng minh để khẳng định vai trò của sách.
- Tính chất nghị luận: Khẳng định
- Đề đòi hỏi người viết phải có thái độ ngợi ca vai trò của sách, đồng thời phê phán thói lười đọc sách, không trân trọng sách
b. Lập dàn ý
- Mở bài
+ Giới thiệu khái quát vai trò của sách đối với con người
+ Suy nghĩ, tình cảm của mình về sách
- Thân bài:
+ Sách là gì? (là kho tàng trí thức của nhân loại được đúc kết lưu truyền từ đời này sang đời khác)
+ Vì sao lại nói sách là người bạn lớn của con người? (vai trò của sách): Cho ta những tri thức, hiểu biết, khám phá thế giới tâm hồn con người, thư giãn, giải trí
+ Nhận thức rõ lợi ích của sách chúng ta sẽ làm gì: Biết yêu quý, giữ gìn, trân trọng sách, thường xuyên đọc sách
+ Lời khuyên cho mọi người và bài học cho bản thân
- Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa, vai trò của sách
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/ngu-van-7/soan-b ... 12379.html
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
https://mix.com/soanbaitapjsc
Brand
http://tgvn.com.vn/search_enginer.html? ... baitap.com
  • 0