Looking for a program to promote? Found a product but not sure if it is any good? Discuss anything on programs and affiliate networks here.

Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích lớp 7

backlink.mko
Posts: 18
Joined: 16 Sep 21
Trust:

Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích lớp 7

Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích lớp 7
I. Chuẩn bị ở nhà
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
a. Đề yêu cầu giải thích vấn đề: Sách mãi mãi là nơi lưu giữ trí tuệ con người
- Các từ then chốt và các ý quan trọng cần giải thích
+ Sách là gì?
• Hình thức của nó
• Nội dung của nó
+ Ngọn đèn sáng bất diệt: soi ánh sáng mãi mãi cho trí tuệ con người
+ Trí tuệ là gì?
2. Lập dàn ý
a. Mở bài
- Trí tuệ là tài sản vô giá của con người
- Sách là nơi lưu giữ tài sản ấy
- Có người nói : Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người
b. Thân bài
- Hình ảnh ngọn đén sáng bất diệt là ánh sáng soi rọi mãi mãi
→ Vì vậy sách mãi mãi làm cho trí tuệ con người được soi rọi sáng sủa
- Nói tới sách là nói tới trí tuệ con người
+ Đây là hình thức lưu giữ tri thức từ xa xưa
+ Nội dung của nó là tri thức sâu sắc phong phú của con người
- Dẫn chứng sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ
+ Những tác phẩm dân gian ca dao dân ca tục ngữ - túi khôn của nhân dân,...
+ Những tác phẩm văn học vô giá, những công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ
+ Sách giáo khoa: kết tinh trí tuệ con người
- Câu nói ca ngợi tôn vinh vai trò của sách
- Những câu tương tự: Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới
c. Kết bài
- Tình cảm thái độ của bản thân: yêu sách trân trọng, giữ gìn nó
* Viết đoạn mở bài kết bài tham khảo
- Mở bài
Ai cũng biết trí tuệ là tài sản vô giá mà Thượng đế đã trao tặng cho loài người. Và sách chính là nơi cất giữ tài sản quý báu ấy. Phải chăng vì vậy mà có người từng nói: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người
- Kết bài
Như vậy câu nói đã đem đến cho ta thông điệp thật ý nghĩa: hãy yêu sách bởi nó là nguồn sáng bất diệt của tri thức. Là những thế hệ trẻ của đất nước được kế thừa kho báu tri thức của nhân loại chúng ta phải biết trân trọng giữ gìn tiếp thu phát huy nhũng giá trị mà sách đem tới đế phát triển bản thân xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/ngu-van-7/soan-b ... 12553.html
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
https://www.behance.net/soanbaitap
Brand
https://baocantho.com.vn/tim-kiem/soanbaitap.com.html
  • 0