Looking for a program to promote? Found a product but not sure if it is any good? Discuss anything on programs and affiliate networks here.

Soạn bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử lớp 6 tóm tắt

backlink.mko
Posts: 19
Joined: 16 Sep 21
Trust:

Soạn bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử lớp 6 tóm tắt

Soạn bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử lớp 6 tóm tắt

Tóm tắt Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (mẫu 1)
Bản kí viết về Cầu Long Biên là chứng nhân sống động, đau thương mà anh dũng của thủ đô Hà Nội. Cây cầu được khởi công xây dựng vào năm 1898 bắc qua sông Hồng và hoàn thành sau bốn năm, do kiến trúc sư người Pháp Ép–phen thiết kế. Cây cầu này đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp,

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám,

Năm 1972, cầu Long Biên bị giặc Mĩ trút bom đánh phá.

Bây giờ, ngang sông Hồng đã có cầu Thăng Long, cầu Chương Dương sừng sững, cầu Long Biên đã rút về vị trí khiêm nhường nhưng đối với tác giả, đối với nhân dân Việt Nam, cầu Long Biên là chiếc cầu lịch sử.

Tóm tắt Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (mẫu 2)

Văn bản miêu tả cầu Long Biên qua thời gian đã chứng kiến bao sự kiện lịch sử hào hùng, bi tráng của thủ đô Hà Nội

Tóm tắt Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (mẫu 3)

Bài kí giới thiệu về cầu Long Biên, một cây cầu được xây dựng từ thời Pháp thuộc, bắc qua sông Hồng, Hà Nội. Cầu Long Biên như một nhân chứng sống động, đau thương và anh dũng của thủ đô. Cầu đã chứng kiến cảnh khổ cực của người dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc; những năm tháng hoà bình ở miền Bắc sau năm 1954 và những năm tháng chống Mĩ cứu nước. Bây giờ, ngang sông Hồng đã có cầu Chương Dương và Thăng Long, cầu Long Biên đã rút về vị trí khiêm nhường nhưng đối với tác giả, đối với nhân dân Việt Nam, cầu Long Biên vẫn còn có nhiều ý nghĩa.
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/ngu-van-6/soan-b ... 12296.html
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
http://myfolio.com/soanbaitapjsc

Brand
https://thanhnien.vn/soanbaitap

See more
  • 0