Looking for a program to promote? Found a product but not sure if it is any good? Discuss anything on programs and affiliate networks here.

Địa lí 12 soanbaitap.com

backlink.mko
Posts: 19
Joined: 16 Sep 21
Trust:

Địa lí 12 soanbaitap.com

Địa lí 12
Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa Lí 12 bài 4-5
Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Địa lí 12

Đề bài: Căn cứ vào bảng Niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào. Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm?

Trước đại Cổ sinh là các đại Nguyên sinh và Thái cổ:

- Đại nguyên sinh: cách đây khoảng 2.5 tỉ năm, kéo dài khoảng 2 tỉ năm và kết thúc cách đây khoảng 542 triệu năm.

- Đại Thái cổ: cách đây khoảng 4 tỉ năm, kéo dài khoảng 1.5 tỉ năm năm và kết thúc cách đây khoảng 2.5 tỉ năm

Giải bài tập Bài 1 trang 23 SGK Địa lí 12

Đề bài

Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua ba giai đoạn: giai đoạn Tiền Cambri, giai đoạn Cổ kiến tạo, giai đoạn Tân kiến tạo.

Giải bài tập Bài 2 trang 23 SGK Địa lí 12

Đề bài

Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?

Giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam vì các lí do sau:

- Đây là giai đoan cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta: các đá biến chất phát hiện ở Kon Tum và Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây khoảng 2,5 tỉ năm;giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta diễn ra suốt 2,5 tỉ năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm

- Ở giai đoạn Tiền Cambri, lớp vỏ Trái Đất chưa định hình rõ ràng và có rất nhiều biến động, là giai đoạn sơ khai của lịch sử Trái Đất. Đại bộ phận lãnh thổ nước ta còn là các đại dương nguyên thủy; lúc đó lãnh thổ nước ta mới chỉ có các mảng nền cổ như vòm sông chảy, Hoàng Liên Sơn, cánh cung sông Mã, địa khối Kon Tum,…làm hạt nhân hay tạo thành những điểm tựa cho sự phát triển lãnh thổ sau này.

- Xuất hiện thạch quyển, khí quyển, bầu khí quyển nhiều CO2, ít O2. Thủy quyển xuất hiện, từ đó sự sống xuất hiện, sinh vật sơ khai nguyên thủy

Giải bài tập Bài 3 trang 23 SGK Địa lí 12

Đề bài

Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì?

- Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam.

+ Các đá biến chất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây 2,5 tỉ năm.

+ Diễn ra ở nước ta trong khoảng 2 tỉ năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm.

- Diễn ra trong phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay

Giai đoạn này diễn ra chủ yếu ở một số nơi, tập trung ở khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ.

- Các điều kiện cổ địa lí còn rất sơ khai và đơn điệu

+ Xuất hiện thạch quyển, lớp khí quyển ban đầu còn rất mỏng (chủ yếu là các chất khí amoniac, điôxit cacbon, nitơ, hiđrô và về sau là ôxi). Khi nhiệt độ không khí thấp dần, thủy quyển mới xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất. Từ đó, sự sống xuất hiện.

+ Tuy nhiên, các sinh vật trong giai đoạn này còn ở dạng sơ khai nguyên thủy như tảo, động vật thân mềm.

...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/soan-dia-12
Thông tin
Mail: soanbaitaponline @gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
https://www.quora.com/profile/Soan-Baitap
Brand
https://thanhnien.vn/soanbaitap
See more
https://congmuaban.vn/sach-van-phong-ph ... uct211037/
  • 0